Container keuring

R.C.C. Container Trading verkoopt, verhuurt en modificeert nieuwe en gebruikte zee-, tank- en reefer containers. Het verlenen van service en het leveren van kwaliteit staat daarbij hoog in ons vaandel. U moet er ten slotte zeker van zijn dat uw cargo veilig vervoerd en opgeslagen kan worden. Container keuring is daarom een belangrijk aspect binnen onze bedrijfsvoering. Hiermee garanderen we de veiligheid en dus betrouwbaarheid van al onze containers, nieuw en gebruikt, voor de verkoop en de verhuur. Hieronder leest u meer over de container keuringen die wij doen of laten uitvoeren.

Offerte aanvragen

Container keuring bij R.C.C.

Iedere container die we verkopen (nieuw, gebruikt of gemodificeerd) en verhuren voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Keurmerken spelen hierin een belangrijke rol: zij tonen aan dat uw container grondig is geïnspecteerd en voldoet aan alle eisen. De volgende container keuringen voeren wij uit of laten we uitvoeren op onze locatie:

  • CSC-inspecties;
  • visuele DNV-inspecties;
  • on hire/off hire surveys;
  • MPI-onderzoek;
  • nieuwe CSC-keuringen voor gemodificeerde containers.
Offerte aanvragen

CSC inspecties

CSC (Convention for Safe Containers) is de internationale overeenkomst over veilige containers. Alle containers die gebruikt worden bij internationaal vervoer moeten voldoen aan de eisen van deze overeenkomst. Nieuwe containers krijgen de CSC-container keuring in de fabriek, waarna er een CSC-plaat op de containerdeuren bevestigd wordt. Deze plaat is vijf jaar geldig en bevat gegevens van de container, zoals het type container, de fabrikant, het bouwjaar, het serienummer, het gewicht en de geldigheidsdatum van de plaat. Maximaal vijf jaar na de eerste container keuring moet de container opnieuw CSC-gekeurd worden door een geautoriseerd vakbedrijf.

Visuele DNV-inspecties

DNV is de afkorting van Det Norske Veritas. De organisatie zorgt voor de certificering van lassers en lasinspecteurs. Een lasinspecteur is verantwoordelijk voor het visueel inspecteren van lasverbindingen. Deze container keuring doet de inspecteur volgens vastgestelde normen. Wanneer de inspectie een positief resultaat heeft, en het laswerk dus veilig is, krijgt de container een certificaat.

On hire/off hire surveys

Bij de verhuur van containers, een van onze specialiteiten, is container keuring heel belangrijk. U wilt er natuurlijk zeker van zijn dat u een veilige, solide container van ons huurt. Om dit te garanderen voeren wij on hire en off hire onderzoeken uit. Een on hire container keuring geeft de staat van een container weer bij het huren ervan. Bij de off hire container keuring controleren we of de container in dezelfde staat weer wordt ingeleverd.

MPI onderzoek

Met MPI (Magnetic Particle Inspection) container keuring is het mogelijk om haarscheuren in materialen tijdig te ontdekken. Met magnetisch onderzoek kunnen deze scheuren opgespoord worden in laswerk en dragende constructies. Bij deze container keuring methode wordt een magnetisch veld in het materiaal aangebracht. Daar waar scheurtjes en onregelmatigheden blijken te zijn, wordt het magneetveld verstoord. Zo kunnen afwijkingen vroegtijdig ontdekt en gerepareerd worden.

CSC-keuringen voor gemodificeerde containers

R.C.C. modificeert veel containers. In onze werkplaats zorgen we voor maatwerk in containers in de vorm van loopdeuren, ramen, verlichting en luchtroosters. Na het aanpassen is er opnieuw een container keuring nodig. De keuring kan aangevraagd worden op basis van de tekeningen en berekeningen die op voorhand gemaakt dienen te worden. Wanneer een containers volgens tekening gebouwd is en de CSC- container keuring een positief resultaat heeft, krijgt de gemodificeerde container een nieuwe CSC- plaat die minimaal een jaar geldig is.

Container keuring rebuild open top containers

Na reparatie krijgt een container bij ons ook een CSC-plaat die minimaal twaalf maanden geldig is. Uitzondering daarop is de rebuild open top container. Deze containers, die we zelf bouwen, krijgen na container keuring een CSC-plaat van 30 maanden. De rebuilds zijn ook DNV/GL gecertificeerd.

Onafhankelijke container keuring

Om veiligheid en onafhankelijke container keuring te waarborgen, worden sommige van deze container keuringen door onafhankelijke inspecteurs gedaan. Zij komen naar ons depot voor de container keuring en certificeren ter plekke. R.C.C. kan kortom iedere soort keuring faciliteren.